อำนาจหน้าที่

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาลพบุรี
 
เขตพื้นที่รับผิดชอบ 
เขตรับผิดชอบ 2 จังหวัด คืิอ
1.จังหวัดลพบุรี
2.จังหวัดสระบุรี
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.รับผิดชอบงานตรวจการขนส่งทางน้ำ งานตรวจเรือ งานทะเบีนยเรือและงานคนประจำเรือในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
2.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วันที่:29 ตุลาคม 2564

เข้าชม:

Post View : 125

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

แกลเลอรี่