อำนาจหน้าที่

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาลพบุรี
 หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.รับผิดชอบงานตรวจการขนส่งทางน้ำ งานตรวจเรือ งานทะเบีนยเรือและงานคนประจำเรือในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
2.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
เขตพื้นที่รับผิดชอบ 
เขตรับผิดชอบ 2 จังหวัด
1.จังหวัดลพบุรี
2.จังหวัดสระบุรี

วันที่:29 ตุลาคม 2564

เข้าชม:511

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

แกลเลอรี่