ประชาสัมพันธ์ : ร่างข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยเขตการควบคุมการเดินเรือประเภทเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขตและเรือกลลำน้ำกลุ่มเรือสันทนาการและสำราญกีฬาในพื้นที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2

ประชาสัมพันธ์ : ร่างข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยเขตการควบคุมการเดินเรือประเภทเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขตและเรือกลลำน้ำกลุ่มเรือสันทนาการและสำราญกีฬาในพื้นที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 หากประชาชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ได้รับผลกระทบจากร่างข้อบังคับข้างต้น มีข้อคิดเห็นเป็นประการใด ขอให้แจ้งมายังสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาลพบุรีทราบ โทร 034 414423 ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2565

วันที่:01 มิถุนายน 2565

เข้าชม:

Post View : 47

ข้อมูลโดย: adminlopburi