เข้าร่วมการเตรียมการป้องกันอุบัติภัยในช่วงวันลอยกระทง 2565

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.
นายณัฐพงษ์ รังเรืองโรจน์ ผจภ.2(ลบ.) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี โดยมีนายวชิระ เกตุพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในการประชุมการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดบริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการ สถานที่ประกอบธุระกิจโรงแรมและสถานที่อื่นๆในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ณ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 4 ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด โดยในส่วนของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาลพบุรี ได้บูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านความมั่นคง ปลอดภัย และแข็งแรงของโป๊ะในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง

วันที่:04 พฤศจิกายน 2565

เข้าชม:83

ข้อมูลโดย: adminlopburi

แกลเลอรี่