เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นโครงการขุดลอกคลองยายลอ

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาลพบุรี ได้มอบหมายให้ นายวัชรศักดิ์ มาติวงศ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นโครงการขุดลอกคลองยายลอของสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 ในพื้นที่ ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสก์ จังหวัดลพบุรี โดยมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมรับฟังประมาณ 30 ราย การดำเนินการดังกล่าวเพื่อแก้ไขปัญหาร่องน้ำตื้นเขินรวมทั้งเป็นการขุดลอกเพื่อให้สามารถรองรับน้ำในฤดูน้ำหลากเก็บกักน้ำในฤดูแล้ง และปรับภูมิทัศน์ โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 รวมระยะเวลาดำเนินการ 105 วัน โดยผลการทำประชาคม พบว่า ประชาชนที่เข้าร่วมรับฟังมีมติเห็นชอบในการดำเนินการโครงการขุดลอกคลองยายลอ

วันที่:04 พฤศจิกายน 2565

เข้าชม:

Post View : 21

ข้อมูลโดย: adminlopburi

แกลเลอรี่