สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาลพบุรี

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.30 น.
นายณัฐพงษ์ รังเรืองโรจน์ ผจภ.2(ลบ.) ร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อเสนอแผนงาน/โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2566 ณ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 5 ห้องประชุมทานตะวัน โดยนายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้นายวชิระ เกตุพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการประชุม.

วันที่:14 พฤศจิกายน 2565

เข้าชม:

Post View : 7

ข้อมูลโดย: adminlopburi

แกลเลอรี่