เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 25656

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 น.
ณ หอประชุมเทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานวางพานพุ่มดอกไม้สดน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกล่าวรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565 โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วย ศาล ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ลูกเสือชาวบ้าน และอาสาสมัครฝนหลวง
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พุทธศักราช 2545 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในฐานที่ทรงเป็น “พระบิดาแห่งฝนหลวง” และได้กำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็น “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2498 เป็นวันที่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการบังคับเมฆให้เกิดเป็นฝนจนเกิดเป็นโครงการพระราชดำริฝนหลวง ขจัดปัดเป่าความทุกข์ยากให้แก่พสกนิกรที่ประสบภัยแล้ง และการบริหารจัดการน้ำของประเทศจวบจนปัจจุบัน

วันที่:14 พฤศจิกายน 2565

เข้าชม:79

ข้อมูลโดย: adminlopburi

แกลเลอรี่