สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาลพบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ฯลฯ จังหวัดลพบุรี

วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายณัฐพงษ์ รังเรืองโรจน์ นักวิชาการขนส่งชำนาญการ รก. ผจภ.2(ลบ.) เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ฯลฯ จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 10/2566 ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี โดยมีนายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธาน

วันที่:31 ตุลาคม 2566

เข้าชม:120

ข้อมูลโดย: adminlopburi

แกลเลอรี่